Hoạt động cơ sở

Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với cán bộ, hội viên phụ nữ

10:06 17/07/2019

    

Vừa qua, tại Ủy ban nhân dân xã Ô Long Vĩ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức buổi đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2019.

 

Responsive image
 

     Tham gia diễn giả buổi đối thoại có ông Diệp Thành Bu – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội, Hội Phụ nữ huyện và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã.
     Tại buổi đối thoại, cán bộ, hội viên phụ nữ đã được nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình; được đối thoại trực tiếp với các diễn giả về các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế...

Responsive image
 

     Đối thoại trực tiếp là một trong những hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao, là kênh thông tin quan trọng để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên. Qua đó giúp Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, góp phần chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân.

Trúc Mai – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác