Nông thôn mới

Ô Long Vĩ tiếp đoàn kiểm tra thẩm định công nhận xã Nông thôn mới

12:16 27/11/2019

    

Vừa qua, ông Thiều Vĩnh An - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê tỉnh An Giang làm trưởng đoàn kiểm tra thẩm định công nhận xã Ô Long Vĩ đạt chuẩn xã Nông thôn mới, đi cùng có sở ngành tỉnh, thành viên văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các thành viên văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện, các ban ngành; địa phương có ông Phan Văn Vấn - Bí thư - Chủ tịch UBND xã Ô Long Vĩ.

 

Responsive image
 

     Sau 09 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2011-2019), đến nay xã đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu; Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng an ninh trên địa bàn xã đạt và khởi sắc hơn trước: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, nổi bật nhất là hệ thống giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, các điểm sinh hoạt văn hóa - thể thao cơ sở, tạo ra diện mao nông thôn mới cho địa phương; Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, chất lượng hiệu quả sản xuất được nâng cao, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, một số cây trồng, vật nuôi chuyển đổi có hiệu quả góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người lên đạt 46,669 triệu đồng/năm tăng hơn 28,768 triệu đồng so với năm 2011. Chất lượng giáo dục, các chính sách an sinh xã hội về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, lao động việc làm ngày được nâng chất; Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp về nội dung phương thức hoạt động của các hội, đoàn thể có bước đổi mới chất lượng không ngừng được nâng lên; Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, phát huy tốt năng lực tinh thần trách nhiệm và khả năng vận động quần chúng; Công tác quốc phòng- quân sự địa phương; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

     Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra Hồ sơ minh chứng từng lĩnh vực, đóng góp thảo luận cho các chỉ tiêu và tiêu chí đã đạt được, tiến hành  đi khảo sát thực tế tại các tiêu chí và chỉ tiêu: Về môi trường, xây dựng, giao thông, nhà ở, an ninh trật tự…

     Phát biểu tại buổi làm việc ông Thiều Vĩnh An - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê tỉnh An Giang ghi nhận thành tích mà địa phương đã đạt được, đồng thời trong thời gian tới địa phương cần quan tâm các chỉ tiêu tiêu chí về giao thông, nhà ở, cảnh quan môi trường… và cập nhật hoàn thiện về số liệu hồ sơ minh chứng, để làm cơ sở công nhận xã Ô Long Vĩ đạt chuẩn xã nông thôn mới./.

Nhẫn Nguyễn - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác