Nông thôn

Vĩnh Thạnh Trung thực hiện mô hình bẫy hàng rào diệt chuột

05:35 25/04/2020

    

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Phú vừa phối hợp với Hội Nông dân xã Vĩnh Thạnh Trung thực hiện mô hình bẫy hàng rào diệt chuột tại đất ruộng của nông dân ấp Thạnh Lợi.

 

Responsive image
 

     Theo đó, bẫy hàng rào diệt chuột được thực hiện với chiều dài 1.000m, thực hiện với hình thức căng dây, kéo cao su và đặt 10 cái bẫy chuột. Sau đó, giao cho chủ ruộng có nhiệm vụ bảo quản các bẫy chuột đó và thường xuyên bắt chuột.

     Đây là mô hình mà xã Vĩnh Thạnh Trung được thực hiện đầu tiên trên diện tích đất của nông dân, mong rằng mô hình sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ lúa, tăng năng suất, tăng lợi nhuận cho bà con nông dân./.

Ngọc Mai

các tin khác