Đoàn thể

Châu Phú: khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Hội cựu chiến binh năm 2019

03:30 29/07/2019

    

Sáng ngày 29-7-2019, Hội cựu chiến binh huyện Châu Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Hội cựu chiến binh năm 2019. Đồng chí Mai Thị Bé Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú, đại diện lãnh đạo Hội cựu chiến binh huyện đã đến dự.

 

     Tham gia lớp học có 130 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ sở trong toàn huyện, trong thời gian 3 ngày học từ ngày 29/7 – 31/7/2019, các học viên được học tập và nghiên cứu 5 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; Một số công tác nghiệp vụ của Hội Cựu chiến binh cơ sở. Bên cạnh đó, các học viên cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Hội ở cơ sở. 

Responsive image
 

     Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, trình độ giải quyết các công việc thực tế của đội ngũ cán bộ quản lý Hội ở cơ sở, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Mỹ Ngân - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác