Đoàn thể

Bình Long – ấm áp những căn nhà Tình thương

12:56 11/11/2019

    

Nhằm giúp cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có được nơi ở ổn định, để an tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Responsive image
 

     Tổ cất nhà tình thương xã Bình Long có 12 thành viên, các thành viên tổ cất nhà xuất thân từ nhiều thành phần khác nhau, có người là thợ mộc, có người là thợ hồ,… nhưng ở họ có điểm chung là tâm huyết làm từ thiện. Bình quân hàng năm, Tổ cất nhà tình thương xã hoàn thành từ 02 đến 05 căn nhà. Riêng trong năm 2019, Tổ cất nhà tình thương xã Bình Long đã cất mới 02 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng trị giá gần 70 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Các căn nhà đều đảm bảo tiêu chuẩn 03 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng).

     Hoạt động của tổ cất nhà Tình thương xã Bình Long có ý nghĩa hết sức thiết thực vừa góp phần vào việc xóa nhà tạm, nhà tranh tre dột nát ở địa phương, vừa là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Thanh Trúc - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác