Đoàn thể

Hội Người Cao tuổi xã Mỹ Đức với nhiều hoạt động thiết thực tại địa phương

10:07 28/10/2019

    

Trong những năm qua, Người Cao tuổi trên địa bàn xã Mỹ Đức đã tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, sản xuất và đã phát huy được vai trò gương mẫu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững trật tự an ninh chính trị tại địa phương.

 

     Người Cao tuổi là lớp người có uy tín và vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, là người có công sinh thành, nuôi dạy con cháu, hình thành nhân cách, phát triển giống nòi, giáo dục lý tưởng và truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ. Hiện nay, toàn Mỹ Đức có 1.675 người cao tuổi, trong đó có 861 hội viên, từ đầu năm 2019 đến nay đã kết nạp mới được 62 hội viên. Đa số hội viên điều tích cực vận động gia đình, con cháu và làng xóm chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia nhiệt tình vào các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Responsive image
 

     Hội Người Cao tuổi cũng đã gắn chặt các hoạt động hội với phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” của địa phương. Hội viên Người Cao tuổi đã vận động con cháu thực hiện tốt những nội dung của phong trào, nhất là về thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, thăm hỏi lẫn nhau lúc ốm, đau, hoạn nạn; gắn kết tình làng nghĩa xóm; góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Hội còn tổ chức vận động quỹ hội với số tiền 14 triệu 500 ngàn đồng chi cho các hoạt động thăm bệnh, hỗ trợ  cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất hay ốm đau. 

Responsive image
 

     Ông Bành Ngươn Nhựt – Chủ tịch Hội Người Cao tuổi xã Mỹ Đức cho biết: “Hội đã động viên, khuyến khích lớp Người Cao tuổi hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, “Tuổi cao - Gương sáng” Người Cao tuổi còn là lực lượng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn kết, xây dựng văn hóa khu dân cư, giữ gìn an ninh, trật tự và phòng chống các tệ nạn xã hội. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao tuổi còn là dịp để Hội Người Cao tuổi xã Mỹ Đức tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa cũng như những đóng góp to lớn của Người Cao tuổi vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Cũng là dịp giáo dục truyền thống “Kính lão đắc thọ” của dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, xây dựng gia đình, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, đoàn kết thương yêu nhau".

     Hiện nay, xã cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay  đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, Hội Người Cao tuổi  cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở hội viên vận động gia đình, người thân tham gia bằng những việc làm cụ thể như: góp công, góp của để xây dựng các công trình cầu, đường giao thông nông thôn, luôn nhắc nhở và nuôi dạy con cháu trong gia đình trở thành người có ích cho xã hội. Hội Người Cao tuổi cũng đẩy mạnh hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” tại ấp Mỹ Phó với 50 thành viên tham gia sinh hoạt định kì hằng tháng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cũng như nuôi dạy con cháu nên người…Ngoài ra, còn có câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ văn nghệ ở các ấp Mỹ Chánh, Mỹ Thiện thu hút trên 150 người cao tuổi tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi “sống vui, sống khỏe, sống có ích”

     Trong thời gian tới, Hội Người Cao tuổi xã Mỹ Đức  sẽ tiếp tục phát huy 18 chữ vàng mà Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tặng cho Người Cao tuổi Việt Nam: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Người Cao tuổi nêu cao vai trò gương mẫu của mình trong các hoạt động, phong trào phù hợp với Người Cao tuổi do địa phương phát động; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng địa phương./.

Trịnh Phượng - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác