Nông thôn mới

Tập huấn xây dựng Nông thôn mới kết hợp với phát triển Du lịch cộng đồng

12:05 11/10/2018

    

Ngày 10/10/2018, Sở Công thương tỉnh An Giang kết hợp với Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú tập huấn xây dựng Nông thôn mới kết hợp với phát triển Du lịch cộng đồng cho hơn 200 đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ quan sản xuất, tổ hợp tác, chi hội làm vườn trên địa bàn huyện Châu Phú.
Responsive image

Tiến sĩ Trần Minh Hải- Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế hợp tác- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng sinh thái

 

Tại đây, Tiến sĩ Trần Minh Hải- Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế hợp tác- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các nội dung về xây dựng nông thôn mới và chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng sinh thái như cách làm; xây dựng phát triển mô hình, đối tượng thu hút để làm du lịch, lợi nhuận….

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nông dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận hướng chuyển đổi nghề nghiệp, gắn sản xuất với du lịch góp phần tăng thu nhập cho đời sống người dân. Từ đó nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Nhẫn Nguyễn ( Đài truyền thanh huyên Châu Phú )

các tin khác