Quân sự

Mỹ Đức Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã triển khai kế hoạch tổ chức “Hội trại tòng quân” năm 2019

03:01 14/02/2019

    

Ngày 14/02/2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Đức đã triển khai Kế hoạch tổ chức “Hội trại tòng quân” năm 2019. Ông Tăng Văn Dũng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chủ trì cùng sự tham gia của các ban ngành đoàn thể, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.
Responsive image

Ông Tăng Văn Dũng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Theo đó, Hội trại tòng quân năm nay sẽ diễn ra trong thời gian 03 ngày, bắt đầu từ 08h sáng ngày 18/02/2019 đến sáng ngày 20/02/2019 với các hoạt động như trang trí dựng trại, tổ chức cho thanh niên sinh  hoạt hội trại tham gia giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian… Đến sáng ngày 20/02/2019 tổ chức đưa thanh niên về Ban chỉ huy Quân sự huyện Châu Phú để tổ chức lễ giao nhận quân. Ngoài tổ chức các hoạt động hội trại. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cũng phân công thành viên phụ trách các hoạt động hội trại tòng quân, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Đồng thời lập kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự hội trại. Hội trại tòng quân là một hoạt động thiết thực tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sôi nổi cùng khí thế nhiệt huyết của thanh niên sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc./.

Trịnh Phượng ( Đài Truyền thanh Châu Phú)

các tin khác