Văn hóa

Châu Phú chuẩn bị cho công tác hội thảo “Lịch sử vùng đất Châu Phú 200 năm (1820-2020)

12:01 01/06/2020

    

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Bé Tám - Phó chủ tịch UBND huyện Châu Phú chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho công tác hội thảo xác định ngày thành lập huyện Châu Phú; cùng tham dự có Bà Mai Thị Bé Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, ông Đặng Hoài Dũng - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Đài Truyền thanh huyện; Hội Văn học Nghệ thuật huyện Châu Phú.

 

Responsive image
 

     Qua bàn bạc thảo luận đã thống nhất tên chủ đề của hội thảo khoa học là: “Lịch sử vùng đất Châu Phú 200 năm (1820-2020). Nội dung chính gồm có 03 chuyên đề:

     Thứ nhất: Tiến trình lịch sử 200 năm vùng đất Châu Phú: Lịch sử đất và người; Địa lý hành chính, dân cư dân số; Lịch sử chống ngoại xâm qua các thời kỳ.

     Thứ hai: Kinh tế - xã hội Châu Phú qua 200 năm. 

     Thứ ba: Huyện Châu Phú hướng tới tương lai. 

     Dự kiến thời gian tổ chức hội thảo vào cuối tháng 9 năm 2020.

     Qua đó để góp phần giúp huyện Châu Phú bổ sung thêm nguồn tư liệu phong phú qua các thời kỳ lịch sử tròn 200 năm từ ngày các thôn Mỹ Đức, Bình Mỹ, Bình Lâm… của vùng đất Châu Phú được ghi nhận (1820-2020) để biên soạn bổ sung lịch sử địa phương và sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch. Từ đó để huyện Châu Phú có cơ sở xây dựng những công trình văn hóa, trường học, tên đường đối với những người có công đóng góp cho Châu Phú qua 200 năm lịch sử./. 

Nhẫn Nguyễn

các tin khác