Kinh tế

Châu Phú: Đột phá trong việc đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

01:51 05/05/2020

    

Sau 5 năm triển khai thực hiện đề án đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giai đoạn 2016 - 2020, với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, hạ tầng giao thông then chốt được xây dựng đồng bộ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện.

 

Responsive image
 

     Xác định kết cấu hạ tầng giao thông chính là điều kiện cơ bản, là nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nên huyện đã lựa chọn phát triển giao thông là một trong 4 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2015-2020. Chính vì vậy, ngay sau khi UBND huyện đã ban hành đề án đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giai đoạn 2016 - 2020, các ngành chức năng huyện, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.  

Responsive image
 

     Hệ thống giao thông nông thôn phát triển sẽ tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, sinh hoạt lao động sản xuất. Việc huy động nhân dân đóng góp trong phong trào làm đường giao thông nông thôn được thực hiện công khai, minh bạch. Qua đó người dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thấy được lợi ích từ việc đầu tư cho giao thông nông thôn mang lại cho chính họ, và họ đã đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp sức người, sức của. Minh chứng cho kết quả trong công tác huy động mọi nguồn lực xã hội xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong 5 năm qua, trên địa bàn huyện đã có nhiều tuyến đường, cây cầu mới được hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thông thông suốt phục vụ cho việc trao đổi mua bán, thương mại dịch vụ cũng như sinh hoạt lao động sản xuất của nhân dân trên địa bàn, đồng thời, thúc đẩy liên kết chặt chẽ các xã trong huyện và các huyện giáp ranh, kết nối thị trường và tăng khả năng giao thương hàng hóa phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, tạo nên bộ mặt nông thôn mới. Tính đến nay, toàn huyện có trên 223 km đường được nâng cấp, láng nhựa, đạt 111,46% Nghị quyết, với tổng kinh phí thực hiện là 222,406 tỷ đồng. Trong đó: vốn Nhà nước 111,495 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 46,202 tỷ đồng; vốn khác 64,709 tỷ đồng; hiến 3.375 m2 đất. Xây mới 62 cây cầu các loại, đạt 155% Nghị quyết, với tổng kinh phí thực hiện: 137,786 tỷ đồng. Trong đó: vốn Nhà nước 28,925 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 31,816 tỷ đồng; vốn khác 77,045 tỷ đồng. Hầu hết những công trình này tập trung ở các trục giao thông chính như: tuyến Nam Kênh 10, Đông Kênh 7, Tây Kênh 13, Nam Kênh Đào. Kết quả này đã mở rộng khả năng liên kết giữa các xã, tăng khả năng giao thương hàng hóa và điều kiện đi lại của người dân thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển. 

Responsive image
 

     Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2020-2025, Châu Phú sẽ tiếp tục xác định việc hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo liên kết vùng, đảm bảo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh là 1 trong 4 khâu đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Theo đó, huyện sẽ tập trung mở đầu ra cho tuyến đường Nam Kênh 10 nối với Tỉnh lộ 941; hoàn thiện các tuyến đường ngang kết nối với các tuyến dọc, Tỉnh lộ 945, 947; đầu tư nâng cấp 179,75 km mặt đường các loại; xây dựng mới 22 cầu, cống bê tông đảm bảo hệ thống giao thông đồng bộ gồm nâng cấp tuyến Đông Kênh 7 qua các xã Bình Chánh, Bình Long, Vĩnh Thạnh Trung, Ô Long Vĩ. Hoàn chỉnh tuyến Tây 13, nối các xã Bình Chánh, Bình Phú, Đào Hữu Cảnh, Ô Long Vĩ; Nâng cấp tuyến đông Kênh ranh qua các xã Ô Long Vĩ, Đào Hữu Cảnh.

     Với chủ trương và chính sách đúng đắn của huyện, tận dụng mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn huyện, tin rằng Châu Phú sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn và hoàn thiện các tuyến đường giao thông nông thôn trong thời gian tới, góp phần vào việc huyện thực hiện thành công các tiêu chí về phát triển giao thông nông thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Mỹ Ngân

các tin khác