Khối Đảng

Đại hội Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Châu Phú lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

02:17 27/05/2020

    

Ngày 26/5/2020, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Châu Phú tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo Đại hội. Đến dự còn có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

 

     Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Châu Phú hiện có 09 đảng viên, đều là đảng viên chính thức. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và BHXH tỉnh, cùng tinh thần, ý chí quyết tâm, đoàn kết nhất trí của tập thể viên chức, đảng viên, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

     Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và UBND cấp xã thực hiện tốt công tác triển khai đối tượng tham gia BHYT, đảm bảo đúng tiến độ lộ trình BHYT toàn dân tại địa phương. Cụ thể tính đến cuối năm 2019: Tổng số người có thẻ BHYT là: 175.267 người, độ bao phủ BHYT đạt 85,88% dân số (chỉ tiêu Nghị quyết giao 84,55%). Công tác thu đạt hiệu quả, hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu giao trên 100%, tình trạng nợ xấu được hạn chế ở mức 2%; giải quyết tốt việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng.

Responsive image
 

     Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, số lượng Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ cao, công tác phát triển Đảng viên mới đảm bảo về chỉ tiêu và chất lượng. Hàng năm Chi bộ, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng.

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Châu Phú đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bước sang nhiệm kỳ mới, Chi bộ cần tập trung nhận định những tồn tại hạn chế cần khắc phục nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 về các chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Chi bộ cần cụ thể hóa chương trình hành động của đơn vị; xây dựng tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đồng chí mong rằng trong nhiệm kỳ tới, với sự lãnh đạo của Ban Chi ủy mới, tập thể viên chức Bảo hiểm xã hội huyện sẽ đoàn kết, phát huy năng lực, sáng tạo, chủ động để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

     Đại hội đã thông qua tham luận của các đại biểu để xây dựng Chi bộ và các đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đồng thời, thông qua tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

     Đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Châu Phú xác định một số nhiệm vụ cụ thể như: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện phát triển 210.643 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 96% dân số; 10,11% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH (tương đương 12.280 người tham gia); trong đó có 9.370 người tham gia BHXH bắt buộc và 2.910 người tham gia BHXH tự nguyện.

     Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, khách quan, Đại hội đã bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Lê Minh Đức - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện đã tái cử và được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Mười - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Châu Phú được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Châu Phú lần thứ XII. Đồng thời, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với những chỉ tiêu và giải pháp cụ thể./.

Bích Thúy

các tin khác