Khối Đảng

Châu Phú: khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở năm 2019

10:12 25/07/2019

    

Sáng ngày 25/7/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Phú phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở năm 2019 (lớp 2). Đồng chí Mai Thị Bé Phương – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, đồng chí Huỳnh Thị Hải Đường – Phó ban Tổ chức Huyện ủy Châu Phú, đồng chí Huỳnh An Khước – Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện đã đến dự.

 

     Tham gia lớp học có 102 học viên là bí thư hoặc phó bí thư các chi bộ ấp trên toàn huyện. Trong thời gian 3 ngày học từ ngày 25-27/7/2019, các học viên được nghe báo cáo viên của huyện hướng dẫn học tập và nghiên cứu 6 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, Hiện đại hóa ở Việt Nam; Về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; Về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

Responsive image
 

     Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên. Rèn luyện cán bộ, đảng viên cơ sở bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, một lòng kiên định, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng. 

Mỹ Ngân - Đài TT huyện Châu Phú

các tin khác