Học tập theo gương Bác

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

01:55 18/02/2020

    

Đảng ủy xã Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cho các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Responsive image
 

     Tham dự Hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Chí Thiện – Phó bí thư Đảng ủy xã triển khai kế hoạch số 101-KH/HU ngày 12.02.2020 của Ban thường vụ huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đối với Đảng bộ xã Khánh Hòa và từng chi bộ trực thuộc đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững về chuyên đề đã học, Sau khi học tập, nghiên cứu mỗi chi bộ trực thuộc và từng cán bộ, đảng viên lựa chọn một việc làm hoặc một nhiệm vụ cụ thể gắn nội dung chuyên đề năm 2020 để đăng ký thực hiện trong năm 2020./.

Huỳnh Dương - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác