Hoạt động cơ sở

Cấp phát tiền hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

03:15 15/05/2020

    

Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa tổ chức cấp phát tiền cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19.

 

Responsive image
 

     Đợt này có 1.123 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 750.000/người, tổng số tiền đợt cấp phát trên 842.000.000 đồng. Góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện trang trải trong cuộc sống trong thời gian phòng chống dịch bệnh covid-19.

Huỳnh Dương

các tin khác