Khối Đảng

Châu Phú: kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021

09:06 19/07/2019

    

Ngày 18-7-2019, tại hội trường Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 12 nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Ông Trần Văn Đảo – Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú, bà Huỳnh Thị Hằng – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú đồng chủ tọa kỳ họp.

 

     Đến dự kì họp có các đồng chí Lê Thanh Dũng – Chánh văn phòng HĐND tỉnh An Giang,  đồng chí Lê Thành Tân – Đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trần Thanh Nhã - Bí thư Huyện ủy – chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Thị Kim Hồng – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, các đồng chí nguyên chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQ; Lãnh đạo các lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn, cùng toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, hiệu trưởng các trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật An Giang, các trường THPT, THCS và THPT trên địa bàn huyện. 

Responsive image
 

     Kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện Châu Phú diễn ra trong thời gian 01 ngày, tại Kỳ họp này HĐND huyện đã xem xét thông qua một số báo cáo như: Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước huyện 6 tháng cuối  năm 2019; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng  chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; Thường trực HĐND huyện thông qua tờ trình về Dự kiến chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương  hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện về tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo thẩm tra của ban kinh tế - xã hội HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và thẩm tra tờ trình, dự thảo các nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế- xã hội; báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kì họp thứ 11, khóa XI, nhiệm kì 2016 – 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu trước kỳ họp tại các xã- thị trấn;… Sau khi thông qua các báo cáo, tờ trình, các đại biểu chia tổ thảo luận, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Responsive image
 

     Báo cáo của UBND huyện nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu thực hiện đảm bảo tiến độ theo Nghị quyết Huyện ủy đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Có 17/18 chỉ tiêu đạt tiến độ kế hoạch, so với cùng kỳ đạt từ 102% đến 125%; còn 01 chỉ tiêu chưa đạt là sản lượng lương thực chỉ đạt 43,19%, so cùng kỳ đạt 96%. Các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cơ sở hạ tầng,giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, thương mại,dịch vụ, khắc phục ô nhiễm môi trường,…được quan tâm thực hiện khẩn trương và đạt kết quả khá tốt. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 360 tỷ 245 triệu đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 72 tỷ 018 triệu đồng, đạt 72,97% tỉnh giao, đạt 66,25% HĐND huyện giao, bằng 125,84% so cùng kỳ; thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là 290 tỷ 328 triệu đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 305 tỷ 744 triệu đồng, đạt 50,69% HĐND huyện giao, bằng 112,98% so cùng kỳ. 
     Vụ đông xuân toàn huyện đã xuống giống với diện tích 36.350 ha, trong đó lúa 33.945 ha đạt 99,11% kế hoạch, cây màu các loại 2.405 ha. Vụ hè thu đã xuống giống dứt điểm 31.529 ha lúa và 2.204,3 ha cây màu các loại. Tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện là 1.012ha, tăng 223 ha so đầu năm, diện tích sản xuất rau an toàn 9,61 ha. Tổng giá trị sản xuất khu vực nông – lâm – thủy sản ước đạt 4.050 tỷ đồng, đạt 50,31% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 103,85%;  khu vực công nghiệp ước đạt 870 tỷ đồng đạt 52,10% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 107,41%; khu vực xây dựng ước đạt 385 tỷ đồng, đạt 50,66% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 114,93%. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tốt. Đến nay, toàn huyện có 175.593 người tham gia BHYT đạt 81,06%/dân số.

Responsive image
 

     Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết: Nghị quyết về việc thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; Nghị quyết về  việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp mở rộng đường Nam kênh Cần Thảo (đoạn từ Quốc lộ  91 đến kênh Ranh Châu Phú – Tịnh Biên); Nghị quyết về việc phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện); Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2019. 
     Phát biểu bế bạc kì họp, Ông Trần Văn Đảo – Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú đề nghị: "Trong 6 tháng cuối năm 2019, UBND huyện cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; thường trực và các ban HĐND, đại biểu HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh, đặc biệt là bám sát các mục tiêu mà Nghị quyết HĐND đã đề ra".

Mỹ Ngân – Minh Đông – Anh Kiệt (Đài truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác