Khối Đảng

90 năm vững bước dưới cờ Đảng vinh quang

03:04 31/01/2020

    

Ngày 03/02/1930 tại Hương Cảng - Trung Quốc, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản Đảng ở trong nước: Đông Dương Cộng Sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng, Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn đã được thống nhất với tên gọi chung là Đảng cộng sản Việt Nam, hội nghị đã thảo luận và thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng. Kết quả đó đã phản ánh đúng quy luật phát triển khách quan, đáp ứng những nhu cầu cấp bách của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, phù hợp với xu thế của thời đại.

   

Responsive image
 

     Đảng cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã chấm dứt sự khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam: Thời kỳ có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiền phong lãnh đạo. Với việc thông qua cương lĩnh chính trị, đề ra được mục tiêu và phương pháp đấu tranh cách mạng thích hợp đã khắc phục được những khó khăn, giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng Việt Nam. Đó là sự vận động, phát triển và thống nhất của phong trào cách mạng trong cả nước, của sự chuẩn bị tích cực, sáng tạo về chính trị, tư tưởng, lực lượng và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, của sự đoàn kết nhất trí của các chiến sỹ tiên phong vì lợi ích giai cấp và dân tộc.

     Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- LêNin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam, lấy lý luận của chủ nghĩa Mác- LêNin, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân, vũ khí giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng toàn bộ xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”.

     Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập đã trở thành dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là cơ sở chính trị khẳng định dứt khoát nội dung, xu hướng phát triển của xã hội Việt Nam muốn giải phóng giai cấp, giải phóng con người là gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại đã chỉ ra cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới một động lực, một con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc. Với cách mạng Việt Nam sự ra đời của Đảng cộng sản là một minh chứng, một cơ sở lý luận khoa học, khẳng định rằng “Đây là sự lựa chọn của chính lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ năm 1930”. Sự lựa chọn ấy trở thành bước ngoặt quyết định trong sự phát triển và không ngừng lớn mạnh của dân tộc ta, tạo ra những tiền đề và nhân tố quyết định quan trọng đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày 2/9/1945 khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, năm 1954 đánh bại đế quốc Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ, năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, hơn 33 năm đổi mới đất nước đạt được nhiều thành tựu nổi bậc về chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng và ngoại giao.

     Trãi qua 90 năm trưởng thành, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã làm tròn sứ mạng lịch sử là giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng đã lãnh đạo đất nước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, Quốc phòng - an ninh, từng bước nâng dần đời sống người dân, quan hệ quốc tế được mở rộng. Thủ tướng nêu rõ, năm 2019, kinh tế Việt Nam tăng trưởng đạt 7,02%, đưa quy mô nền kinh tế năm 2019 đạt hơn 262 tỷ USD; chúng ta không chỉ đạt được tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới mà còn duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát chỉ 2,79%, mặt bằng lãi suất và tỉ giá luôn duy trì ổn định trong bối cảnh các thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động. Cán cân ngân sách tính đến ngày 23/12 là thặng dư, tỉ lệ nợ công giảm từ hơn 64% GDP vài năm trước về còn khoảng 56% GDP. Quy mô xuất nhập khẩu hơn 517 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa đạt thặng dư kỷ lục gần 10 tỷ USD, dự trữ ngoại hối gần 80 tỷ USD  – những con số mà 10 năm trước chúng ta không thể hình dung được. Châu Phú năm 2019, dưới sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu thực hiện đảm bảo tiến độ theo Nghị quyết Huyện ủy đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Có 15/18 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết; giá trị sản xuất cả 3 khu vực đều tăng so cùng kì gồm Nông, lâm, thủy sản tăng 2,4%; công nghiệp tăng 9,6%; xây dựng tăng 16%. Vốn đầu tư phát triển tăng 19,6%; thu ngân sách tăng 1,48%. Có 71/71 nhiệm vụ chương trình công tác đã được triển khai, đã hoàn thành 28 nhiệm vụ, 43 nhiệm vụ đang thực hiện. 

Responsive image
 


     Tổng thu ngân sách đạt 127 tỷ 761 triệu đồng đạt 129,44% dự toán tỉnh, đạt 117,54% HĐND huyện giao, tổng diện tích gieo trồng cả năm là 96.497 ha đạt 99,3% Nghị quyết, tổng sản lượng lương thực là 588.864 tấn đạt 100,56% Nghị quyết. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện đã đạt 5/9 tiêu chí, 9/14 chỉ tiêu, riêng xã Ô Long Vĩ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu, các Sở ngành tỉnh phúc tra thống nhất và đang đề nghị  UBND tỉnh công nhận Ô Long Vĩ đạt chuẩn xã nông thôn mới 2019.

     Xác định nông nghiệp (NN) là nền tảng phát triển kinh tế nên tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất (SX) NN theo hướng bền vững, đồng thời, tiến hành cơ cấu lại các lĩnh vực của ngành NN, trong đó, chú trọng việc quy hoạch các vùng chuyên canh SX những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng địa phương và được thị trường ưa chuộng. Để việc SX mang lại hiệu quả kinh tế cao, các ngành chuyên môn huyện khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào SX để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nhiều mô hình ứng các tiến bộ khoa và công nghệ được nhân rộng góp phần tăng hiệu quả và giá trị sản xuất.

     Bên cạnh đó, để thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Châu Phú đã từng bước quy hoạch chuyển đổi những vùng có diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả để SX chuyên canh các loại rau màu, cây ăn quả. Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Nguyễn Phước Nên cho biết: “Về tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đã mời gọi được nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Có 08 công trình đang thực hiện và đăng kí thực hiện. Ngoài ra còn tập trung xây dựng 85 công trình cầu đường, trường học, khu dân cư, khu hành chính với nguồn vốn ngân sách nhà nước trên 1.100 tỷ đồng. Ngoài ra tỉnh còn đầu tư các dự án như: cánh đồng lớn, thủy lợi mẫu chống sạc lở trên 300 tỷ đồng. 02 dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao của công ty Nam Việt và công ty Lộc Kim Chi đã đi vào hoạt động. Giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt 175 triệu đồng/ha, đạt 100% nghị quyết. Hiện nay các địa phương đã xuống giống vụ đông xuân 2019 – 2020 đặt 43,3% kế hoạch. Về mô hình sản xuất rau an toàn tiếp tục được nhân rộng, trong năm nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi 292,5ha đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả nâng diện tích toàn huyện lên 1.081ha đạt 113,8% nghị quyết, năng suất và hiệu quả cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Năm 2019, huyện đã tích cực và mời gọi được các doanh nghiệp tham gia các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đang đi vào thực hiện 500ha dự án sản xuất giống và nuôi cá tra thương phẩm của công ty Lộc Kim Chi xã Mỹ Phú, đã tạo quỹ đất trên 50ha và đang thả nuôi, dự án nhãn xuồng Khánh Hòa quy mô là 172ha đang thực hiện các thủ tục đầu tư, từ những kết quả đạt được đã tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội của huyện không ngừng phát triển .

Responsive image
 

     Cùng với nông nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, sức mua bán tăng mạnh. Trong năm 2019, toàn huyện đã phát triển mới 166 cơ sở kinh doanh các mặt hàng chủ yếu là lúa gạo, điện máy, điện lạnh,dịch vụ ăn uống,... tổ chức chợ hoa tết, tổ chức chuyến hàng Việt về nông thôn, tuần lễ mua sắm hàng hóa tiêu dùng,... thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh chợ Long Châu – xã Thạnh Mỹ Tây cho doanh nghiệp khai thác quản lý, kêu gọi đầu tư nâng cấp chợ kênh 7 xã Vĩnh Thạnh Trung thành chợ an toàn vệ sinh thực phẩm,... 

     Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được Châu Phú đặc biệt quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo, đã mở được 74 lớp với 2.751 học viên nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 45,52%, giới thiệu việc làm cho 7.170 lao động đạt 105,6%. Từ đó, kéo giảm từ 3,1% xuống còn 2,17%  số hộ nghèo trên địa bàn huyện, nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 54,5 triệu đồng/người/năm đạt 102,8% kế hoạch; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 100% nghị quyết tăng 6,19% so cùng kỳ. Chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 72 tỷ 323 triệu đồng…; Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tốt. 

     Về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; nghiêm túc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

     Năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tập trung phát huy nội lực, khắc phục yếu kém, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Phát huy tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt cơ bản các chỉ tiêu về kinh tế đã đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng; đảm bảo an sinh - xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới; giữ vững an ninh – quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí;… Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Nguyễn Phước Nên cho biết thêm: “Năm 2020 huyện tiếp tục đề ra 18 chỉ tiêu. Về kinh tế, tập trung đẩy mạnh các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chú trọng sản xuất theo hướng an toàn sinh học và bảo vệ môi trường, tiếp tục chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng 488ha trồng cây ăn quả. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, giám sát dịch tả heo Châu Phi và xây dựng các giải pháp tái đàn. Triển khai thực hiện láng nhựa và bê-tông 04 tuyến đường với chiều dài 32,7km, tiếp tục thực hiện và sửa chữa, bê-tông đường tỉnh lộ 945 cũ, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đường tỉnh lộ 945 mới; thực hiện xây dựng công trình cầu số 10 nối tỉnh lộ 941 huyện Châu Thành với đường Nam Kênh 10 huyện Châu Phú. Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục đầu tư các công trình đã đăng kí và tiếp tục kêu gọi các công trình dự án mới trên địa bàn huyện. Về văn hóa – xã hội, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm 2020 – 2021, xây dựng 07 trường đạt chuẩn quốc gia, thực hiện đề án sắp xế, sáp nhập trường học; tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng hàng rào cây xanh trường học; tiếp tục củng cố các tổ chức y tế cơ sở, quan tâm công tác phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và công tác phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu đề ra; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao phong phú phục vụ các ngày lễ lớn; tăng cường kiểm tra và xử lí nghiêm các vi phạm về âm thanh, tiếng ồn; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, phấn đấu nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% theo nghị quyết; giảm tỉ lệ hộ nghèo là 0,67%/ năm tương đương 400 hộ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và chế độ đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Về quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh và triệt xóa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bằng nhiều giải pháp; kiềm chế tai nạn giao thông, khai thác tốt dữ liệu hệ thống camera giam sát an ninh và tiếp tục thực hiện kế hoạch lắp mới camera giám sát giai đoạn 2 ở các xã vùng trong”.

     Mục tiêu của Đảng ta là chăm lo tốt nhất cho con người có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Năm nào cũng vậy, tết đến xuân về Trung ương cũng phát động phong trào vận động quỹ cây mùa xuân để chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn đón tết đầm ấm hòa chung cùng sự phát triển của đất nước, dân tộc. Năm nay huyện Châu Phú đã vận động quỹ “Vì người nghèo”  với số tiền gần 14 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 122,3% so kế hoạch. Qua đó, đã trợ giúp khó khăn đột xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh, thăm hỏi tặng quà dịp Tết, ngày rằm, tháng lễ với 15.390 lượt, trị giá gần 05 tỉ đồng; thực  hiện “mảnh đời bất hạnh” và “Ươm mầm tài năng” trị giá gần 40 triệu đồng; Trao học bổng “Quản cơ Trần Văn Thành” xã Thạnh Mỹ Tây và “ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” xã Đào Hữu Cảnh cho 83 em học sinh, mỗi em được nhận 200 ngàn đồng/1 tháng; xây mới 241/199 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 08 tỉ đồng, đạt 121,1% so kế hoạch, sửa chữa 15 căn nhà Đại đoàn kết trị giá gần 300 triệu đồng; trao quà quỹ “Tiếp bước đến trường” và quỹ “ Xã hội Công đoàn” số tiền gần 700 triệu đồng; hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội như: cất mới và sửa chữa cầu giao thông nông thôn, trãi đá chống lầy, lắp đèn đường… trị giá trên 01 tỉ đồng cùng 756 ngày công lao động; hỗ trợ thoát nghèo 10 hộ, 05 hộ vay vốn phát triển sản xuất, số tiền 110 triệu đồng; tổ chức thành công Đại hội MTTQVN huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trãi qua 90 mùa xuân có Đảng lãnh đạo đều mang cái tết trong niềm vui trọn vẹn của một dân tộc có độc lập, chủ quyền, mọi nhà, mọi người đều tận hưởng trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc.  

 

Thanh Cao - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác