Kinh tế

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Phú giải ngân nguồn vốn trồng nhãn xuồng cơm vàng xã Khánh Hòa

12:47 28/02/2020

    

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Phú kết hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa tổ chức giải ngân nguồn vốn trồng nhãn xuồng cơm vàng ứng dụng công nghệ cao cho nông dân ấp Khánh An và Khánh Mỹ.

 

Responsive image
 

     Đợt này có 53 hộ trồng nhãn xuồng cơm vàng thuộc vùng dự án 200 héc-ta nhãn được giải ngân với tổng số tiền trên 1.048.400.000 đồng, lãi suất 0,4%/tháng, thời hạn vay là 60 tháng. 03 năm đầu huyện hỗ trợ hoàn toàn lãi suất cho người dân, năm thứ 4 và năm thứ 5 hộ vay trả 50% số vốn gốc/năm. Góp phần tạo điều kiện cho các đối tượng được tiếp cận nguồn vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế./.

Huỳnh Dương - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác