Giáo dục

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục xã Thạnh Mỹ Tây năm 2019-2020

11:53 27/11/2019

    

Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú vừa có buổi kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2019 tại xã Thạnh Mỹ Tây.

 

     Tại đây, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung như: Kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở; kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của xã theo mức độ đạt được, đối chiếu với kết quả, số liệu phổ cập giáo dục trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Khảo sát thực tế tại đơn vị trường, lớp, hộ gia đình năm học 2019 – 2020. Qua kết quả kiểm tra, đánh giá, xã Thạnh Mỹ Tây được xét công nhận đạt chuẩn về xóa mù chữ ở mức độ 1; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học ở mức độ 2 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở ở mức độ 1.

Responsive image
 

     Nhìn chung trong những năm học qua, phong trào xã hội hóa giáo dục trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức thực hiện, tác động mạnh mẽ đến công tác phổ cập giáo dục, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí, được đưa vào Nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của xã. Cơ sở trường lớp ngày càng được nâng cấp và phát triển, đội ngũ giáo viên đều đạt và trên chuẩn, đáp ứng được nhu cầu về giáo dục ở địa phương. Theo đó, Đoàn cũng đã biểu dương những kết quả mà xã đã đạt được, cụ thể là thực hiện khá tốt công tác thực hiện chỉ đạo, quản lý, thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tuy tỷ lệ lưu ban bỏ học có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Phát huy kết quả đạt được, địa phương cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường, các ngành có liên quan cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để nâng cao nhận thức về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ rộng rãi trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác phúc tra, phân công cán bộ, giáo viên phụ trách công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục từ cấp Mầm non đến Tiểu học, Trung học cơ sở, phúc tra trình độ văn hóa cụ thể từng ấp trong địa bàn dân cư; nắm chặt và thực hiện tốt công tác tuyển sinh học sinh vào lớp 1, lớp 6, nhất là huy động đối tượng học sinh học các cấp học ra lớp đạt và vượt chỉ tiêu được giao, thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách phổ cập, lưu trữ, thực hiện số liệu chính xác v.v... Trên cơ sở đó, tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả đạt được, từng bước nâng dần chất lượng và mức độ ở các cấp học trong những năm học tiếp theo./.

Nguyễn Kim - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác