Nông thôn mới

Khánh Hòa duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

12:49 14/05/2019

    

Là một trong những xã sớm hoàn thành các tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận năm 2017 là xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Đến nay, sau hơn 02 năm thực hiện, Đảng bộ, chính quyền xã Khánh Hòa tiếp tục tập trung chỉ đạo để duy trì và nâng chất các tiêu chí về nông thôn mới, góp phần từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Responsive image
 

    Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện, xã Khánh Hòa khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới gặp không ít khó khăn do điểm xuất phát thấp, đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính, kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư... Ban đầu, xã chỉ có 6/19 tiêu chí đạt chuẩn, một số tiêu chí chưa đạt phải thực hiện như: quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về điện, đường giao thông nông thôn, trường học, chuyển dịch cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí về môi trường. Sau 7 năm kiên trì tổ chức thực hiện, cùng với những quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự đồng lòng của người dân, xã Khánh Hòa đã hoàn thành cả 19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
   Nói về những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ông Nguyễn Phước Duy – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kiêm phó Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Khánh Hòa chia sẻ: “Ngay từ khi mới triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền xã luôn nhận thức rõ ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, đó là đem lại lợi ích thiết thực cho người dân; trong quá trình triển khai, xã đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, phát huy vai trò chủ thể của người dân; địa bàn xây dựng nông thôn mới là ở các ấp và muốn xây dựng thành công nông thôn mới, trước hết, cần có con người nông thôn mới”.
    Từ nhận thức trên, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo huy động mọi nguồn lực, phát huy tốt yếu tố nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh, của huyện và của Nhà nước đầu tư cho xây dựng nông thôn mới; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến từ nhận thức của cấp ủy cho đến mỗi người dân, tạo nên phong trào thi đua sổi nổi, rộng khắp trong xây dựng nông thôn mới.

Responsive image
Ra quân vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh-sạch -đẹp

      Sau 07 năm triển khai thực hiện đến nay tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã là: 98 tỷ 473 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương là 1 tỷ 336 triệu đồng, Ngân sách tỉnh là 49 tỷ 525 triệu đồng, ngân sách huyện là 24 tỷ 167 triệu đồng, Doanh nghiệp 4 tỷ 582 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 18 tỷ 863 triệu đồng. Nhờ có những cách làm sáng tạo, công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, sự đồng lòng của nhân dân nên sau khi về đích nông thôn mới, xã không có nợ đọng về xây dựng cơ bản. Việc huy động nhân dân đóng góp chủ yếu là ngày công lao động, nguyên vật liệu xây dựng, hiến đất đai, nên không xảy ra tình trạng nợ đọng hoặc huy động quá sức của nhân dân. Ông Nguyễn Phước Duy – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kiêm phó Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Khánh Hòa cho biết thêm: “Xác định rõ việc phấn đấu đạt được tiêu chí nông thôn mới đã khó nhưng việc duy trì giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí còn khó hơn. Do vậy, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung xác định rõ những việc phải làm một cách cụ thể để làm sao vừa duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng của các tiêu chí, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và tranh thủ khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới”.
    Đảng bộ tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, chăn nuôi có hiệu quả. Trong phát triển kinh tế giữ vững ổn định sản xuất nông nghiệp bền vững, đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp. Toàn xã hiện có 135 ha lúa năng suất lúa bình quân đạt 6,91 tấn/ha; diện tích hoa màu là 855 héc ta; vườn cây ăn trái 200 héc ta; phát triển chăn nuôi gia súc trên 2.665 con, gia cầm trên 25.500 con. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 43 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,38% và phấn đấu mỗi năm giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới hiện nay. Lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm chăm lo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.
    Để giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới, trong thời gian tới, xã tiếp tục tập trung chỉ đạo và huy động các nguồn lực trong nhân dân, khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng của địa phương nhằm phát triển sản xuất, hình thành các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân; thường xuyên rà soát đánh giá các tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xây dưng nông thôn mới, nhằm phát hiện những khó khăn nảy sinh để kịp thời điều chỉnh, trong đó, đặc biệt quan tâm đến những tiêu chí khó duy trì như: tiêu chí về môi trường, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế, tiêu chí về an ninh trật tự...  
    Với truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, cùng với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Khánh Hòa sẽ duy trì giữ vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới./.

Huỳnh Dương(Đài truyền thanh Châu Phú)

các tin khác