Nông thôn

Châu Phú: Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

11:52 07/07/2020

    

Thực hiện Quyết định số 1695/QĐ-TCTK về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, các Điều tra viên trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện Châu Phú đang tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa nhiệm kỳ trên phạm vi toàn huyện. Đối tượng điều tra bao gồm: Lao động của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp và trang trại; điều kiện sản xuất của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp; điều kiện và kết quả sản xuất của trang trại; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; điều kiện sống của cư dân nông thôn.

 

Responsive image
 

     Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn được thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp (quy định chu kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp là 10 năm) theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành, theo Quyết định số 43/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc điều tra nhằm đáp ứng 03 mục đích chính: Thứ nhất là tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Thứ hai là đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế. Thứ ba là cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

     Theo Kế hoạch, thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 1/7/2020. Thời gian thu thập thông tin tối đa 20 ngày, bắt đầu từ ngày 1/7/2020 và kết thúc chậm nhất ngày 20/7/2020. Dự kiến, tổng hợp và công bố số liệu sơ bộ các chỉ tiêu chủ yếu vào tháng 12/2020; công bố số liệu chính thức vào tháng 3/2021.

Trúc Mai

các tin khác