Nông thôn mới

Đoàn huyện kiểm tra xây dựng nông thôn mới xã Thạnh Mỹ Tây

01:25 14/10/2019

    

Ngày 14/10/2019, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Châu Phú do ông Trần Thanh Nhã – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú, ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện đã có buổi kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây.

 

     Tại buổi làm việc, đại diện ủy ban nhân dân xã cũng đã báo cáo khái quát với đoàn về tình hình triển khai và kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2019. Qua đó, các thành viên trong đoàn cũng đã phân tích, đánh giá các mặt thuận lợi, khó khăn cần khắc phục trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã. Đồng thời nhấn mạnh cần tập trung, tìm các giải pháp khắc phục khó khăn đối với các tiêu chí chưa đạt. Qua kết quả đánh giá, tính đến nay, Xã Thạnh Mỹ Tây đã cơ bản đạt 13/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, theo bộ tiêu chí quốc gia gồm: Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Điện; Cơ sở hạ tầng thương mại; Thông tin và truyền thông; Thu nhập; Tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ người làm việc; Giáo dục; Y tế; Tỷ lệ ấp văn hóa; Quốc phòng và an ninh và đạt 42/50 chỉ tiêu. Theo lộ trình từ nay đến năm cuối năm 2019, theo kế hoạch, xã sẽ phấn đấu hoàn thành 02 tiêu chí và 02 chỉ tiêu, gồm: Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư; Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất và chỉ tiêu 9.1: Nhà tạm, dột nát, Chỉ tiêu 13.1: Có hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, đồng thời tiếp tục phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại theo lộ trình đề ra, để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Responsive image
 

     Phát huy những kết quả đạt được, hướng tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân hiểu được mục đích ý nghĩa của việc xây dựng xã nông thôn mới. Cùng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng phong trào bằng những việc làm thiết thực góp phần xây dựng xã đạt các tiêu chí nông thôn mới như: Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong cách làm cần xây dựng giải pháp thực hiện cụ thể xác định những tiêu chí phấn đấu đạt trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Kim - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác