Nông thôn mới

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang kiểm tra các chỉ tiêu nông thôn mới tại xã Vĩnh Thanh Trung

10:20 28/10/2019

    

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang do ông Trần Hiến Phương – Chi Cục trưởng, Chi cục Bảo vệ môi trường làm trưởng đoàn công tác vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung kiểm tra kết quả thực hiện duy trì, nâng chất các chỉ tiêu nông thôn mới do Sở phụ trách. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Trương Thị Tú Anh – Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, ông Nguyễn Thanh Sử - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã.

 

Responsive image
 

     Theo đó, đại diện Ủy ban Nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện đến thời điểm hiện tại về chỉ tiêu 17.2: Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường và chỉ tiêu 17.5: chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. Sau đó, đoàn công tác tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan và kiểm tra thực tế tại địa bàn. 

     Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao việc thực hiện chỉ tiêu 17.2 và 17.5 của đơn vị trong thời gian qua, đoàn đánh giá 2 tiêu chí đều đạt theo chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, do chỉ tiêu về môi trường là chỉ tiêu dễ biến động, thiếu tính bền vững nên trong thời gian tới đề nghị Ủy ban Nhân dân xã phối hợp tốt với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện nhiều giải pháp để giữ vững, duy trì và nâng chất các chỉ tiêu này. Về hồ sơ minh chứng, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tăng cường nhắc nhở, kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ Ủy ban Nhân dân xã khắc phục và hoàn thiện các nội dung tồn tại, hạn chế theo góp ý của đoàn kiểm tra./.

Ngọc Mai - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác