Quân sự

Vĩnh Thạnh Trung tổ chức xét duyệt nghĩa vụ Quân sự lần 2

02:50 13/12/2019

    

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức xét duyệt nghĩa vụ Quân sự lần 2. Tham dự có Thiếu tá Lê Hữu Trí – Trợ lý Quân lực Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đồng chí Lê Thị Hải Âu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã chủ trì cuộc họp.

 

Responsive image
 

     Tại đây, các ấp lần lượt báo cáo tình hình từng hoàn cảnh gia đình thanh niên của ấp mình để Hội đồng xem xét và có giải pháp thực hiện có hiệu quả. Năm 2020, toàn xã có 25 thanh niên đủ điều kiện gọi nhập ngũ và 47 thanh niên đủ điều kiện tham gia lực lượng Dân quân. Được biết, chỉ tiêu giao quân năm nay của xã dự kiến là 14 thanh niên. 

     Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã yêu cầu:“Thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã và các ấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình thanh niên; Đài Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền trên Đài về Luật nghĩa vụ Quân sự, nêu gương thanh niên chấp hành tốt việc thi hành nghĩa vụ Quân sự; Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp tốt với các ấp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ để giao cho đơn vị nhận quân; Công An, Quân sự và Tư pháp phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý đối với 5 trường hợp thanh niên chống khám và trường hợp nào xử lý xong công khai trên Đài Truyền thanh xã. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện để đạt 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020”./.

Ngọc Mai - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác