Nông thôn

Vĩnh Thạnh Trung tổ chức thi công nạo vét mương nội đồng

01:02 30/03/2020

    

Theo tình hình bồi lắng tại các mương nội đồng trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh Trung, gây khó khăn cho việc tưới tiêu tại tiểu vùng 650 hécta do hợp tác xã Vĩnh Thạnh phục vụ.

 

Responsive image
 

     Để đảm bảo hoạt động tưới tiêu cho tiểu vùng, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung tổ chức thi công nạo vét các mương nội đồng, cụ thể là mương Trạm bơm, mương Ngọn Tầm Bưng và mương Làng cũ, trước tiên sẽ nạo vét mương Trạm bơm và sau đó tiếp tục nạo vét hai mương còn lại.

     Mong rằng bà con nông dân đang sản xuất nông nghiệp trong tiểu vùng 650 hécta phối hợp tốt với địa phương, hỗ trợ tạo điều kiện cho đơn vị thi công nạo vét các mương nội đồng nói trên, nhằm đảm bảo theo thiết kế, tiến độ thi công và phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trong tiểu vùng./.

Ngọc Mai

các tin khác