Chính sách pháp luật

Đoàn kiểm tra công tác tư pháp tỉnh An Giang làm việc tại thị trấn Cái Dầu

06:57 28/05/2020

    

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang, thực hiện Kế hoạch số 20/KH -HĐPH ngày 20/02/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang về kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

 

     Đoàn kiểm tra công tác Tư pháp tỉnh An Giang do ông Trần Khánh Dân - Phó Giám đốc sở Tư pháp tỉnh làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc tại thị trấn Cái Dầu.

Responsive image
 

     Tại đây, đoàn công tác đã tập trung kiểm tra các hoạt động trọng tâm như phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, tình hình chấp hành pháp luật trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước và công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật tại địa phương. Đoàn đã ghi nhận những kết quả tích cực mà thị trấn Cái Dầu đã đạt được trong năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, qua kiểm tra kết hợp hướng dẫn nghiệp vụ công tác tư pháp cho cán bộ tư pháp hộ tịch ở địa phương; Cũng tại buổi làm việc, Đoàn công tác và địa phương còn trao đổi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; hộ tịch, chứng thực; kiểm soát thủ tục hành chính… Qua đó chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót hạn chế để khắc phục những khó khăn và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt công tác tư pháp năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Lan Thanh

các tin khác