Chính sách pháp luật

Xã Đào Hữu Cảnh tổ chức tuyên truyền Pháp luật

07:35 26/05/2019

    

Ủy ban nhân dân Đào Hữu Cảnh vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền Pháp luật cho hơn 40 lượt người dân tham gia tại 2 ấp Hưng Thạnh và Hưng Phú.
Responsive image
 

   Tại hội nghị tuyên truyền, bà con nhân dân trên địa bàn 2 ấp Hưng Thạnh và Hưng Phú được nghe các nội dung như: Luật khiếu nại năm 2011; Luật tiếp công dân năm 2013 và Luật an ninh mạng năm 2018. Tại hội nghị bà con nhân dân được nghe triển khai sâu về nội dung Luật an ninh mạng. Theo đó, Luật An ninh mạng có 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh Quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Responsive image
 

    Qua hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn xã về tầm quan trọng sự cần thiết, ý nghĩa của các vấn đề về Luật khiếu nại,Luật tiếp công dân và Luật an ninh mạng để pháp luật đi vào cuộc sống.

Đặng Trang (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác