Ứng dụng công nghệ cao

Họp Hội đồng xét duyệt danh mục mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020

01:40 05/06/2020

    

Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương 06 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được UBND huyện phê duyệt của các xã Khánh Hòa, Mỹ Phú, Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Bình Thủy, Vĩnh Thạnh Trung.

 

Responsive image
 

     Chủ nhiệm các mô hình báo cáo nội dung triển khai thực hiện, hiệu quả dự kiến đạt được của mô hình, hiệu quả xã hội và môi trường của mô hình khi triển khai thực hiện. 

     Các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sau đi đưa vào thực hiện sẽ góp phần hỗ trợ chủ đầu tư giảm được chi phí sản xuất và gia tăng hiệu quả kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác