Ứng dụng công nghệ cao

Hội thảo tổng kết mô hình nuôi vịt đẻ theo an toàn sinh học

03:49 29/12/2019

    

Nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện mô hình. Vừa qua, trạm Chăn nuôi và thú y châu Phú tổ chức hội thảo tổng kết mô hình chuyển nuôi vịt đẻ chạy đồng sang nuôi theo an toàn sinh học tại ấp Long An xã Ô Long Vĩ.

 

Responsive image
 

     Mô hình nuôi vịt đẻ an toàn sinh học cho thấy tỉ lệ vịt đẻ liên tục đạt mức 80% cao hơn so với vịt đẻ nuôi chạy đồng khoảng 10-20%, thời gian vịt đẻ kéo dài hơn so với nuôi chạy đồng do không phải phụ thuộc vào thời vụ.

     Việc áp dụng cải tiến kỹ thuật mới trong an toàn sinh học giúp người chăn nuôi chỉ sử dụng thuốc sát trùng và bồi dưỡng để nâng cao sức đề kháng khi thời tiết thay đổi, làm hạn chế được dịch bệnh, tỷ lệ chết giảm thấp, quyết định được thời gian cho vịt đẻ để đạt hiệu quả kinh tế cao./.


Phạm Minh Thoại – Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú

các tin khác