Giáo dục

Hội khuyến học huyện Châu Phú làm việc với các xã về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội khuyến học các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025

12:21 23/06/2020

    

Sáng ngày 23/6/2020, Ông Nguyễn Văn Giữ - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện dẫn đầu đoàn công tác đã đến làm việc với Hội Khuyến học xã Mỹ Đức về “việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các xã, Thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

 

Responsive image
 

     Tại buổi làm việc, Đoàn công tác hướng dẫn các cán bộ Hội Khuyến học xã Mỹ Đức về việc xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội; chuẩn bị nhân sự bầu Ban chấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng như các qui trình công tác chuẩn bị đảm bảo đúng pháp luật, Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Khuyến học Việt Nam và Quy chế hoạt động của Hội Khuyến học huyện. Thể hiện tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, quyết tâm cao”. Với thời gian dự kiến tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các xã, Thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025 là quý III/2020.

     Tổ chức thành công Đại hội Hội Khuyến học nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội Khuyến học tại cơ sở. Thông qua các hoạt động của Hội Khuyến học cũng góp phần quan trọng vào việc vận động toàn xã hội quan tâm đến sự nghiệp “trồng người”.  Và từ lâu Hoạt động khuyến học, khuyến tài là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng xã hội học tập, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta./.

Trịnh Phượng

các tin khác