Công An

Tiếp đoàn huyện về công tác phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019

01:28 04/10/2019

    

Thượng tá Lê Phú Thạnh – Trưởng công an huyện Châu Phú – Phó trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Khánh Hòa về kết quả thực hiện công tác phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019.

 

Responsive image
 

     9 tháng đầu năm 2019, Ban chỉ đạo xã tổ chức tuyên truyền quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hoạt động phạm tội được 11 cuộc với 359 lượt người tham dự; gọi hỏi, cảm hóa giáo dục 28 đối tượng tệ nạn xã hội, áp dụng nghị định 11 là 07 đối tượng, Nghị định 221 là 07 đối tượng, xã có 01 mô hình “Tự quản về an toàn giao thông” hoạt động hiệu quả; 09 đội dân phòng và 09 đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ, 175 tổ tự quản; tổ chức Hội nghị Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân được 18 cuộc có 591 lượt người tham dự; phối hợp cùng các Hội đoàn thể thực hiện Nghị quyết liên tịch về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cảm hóa giáo dục 106 đối tượng gây mất trật tự xã hội và sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ chức 123 cuộc tuần tra có 984 lượt đồng chí tham gia, giải tán 55 tụ điểm đá gà, 91 tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền, xử phạt hành chính số tiền 36.000.000 đồng.

     Kết luận cuộc họp, Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả mà Ban chỉ đạo xã thực hiện thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tăng cường thực hiện tốt hoạt động của tổ tự quản, phối hợp tốt với các hội đoàn thể trong việc thực hiện nghị quyết liên tịch./.

Huỳnh Dương – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác