Hoạt động cơ sở

Thạnh Mỹ Tây thực hiện “Ngày không viết và ngày không hẹn” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

12:08 25/10/2019

    

Để góp phần làm thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương các cấp, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, công dân. Thực hiện Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện “Ngày không viết và ngày không hẹn” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Theo đó, căn cứ Quyết định đã ban hành, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thạnh Mỹ Tây đã và đang triển khai thực hiện mô hình này, đúng quy định vào ngày thứ 4 hàng tuần.

 

     Có mặt tại bộ phận một cửa của xã, theo quan sát, ghi nhận của chúng tôi, cho thấy: Mặc dù, số lượng người dân đến giao dịch, làm các thủ tục, hồ sơ khá đông, nhưng đều được cán bộ công chức hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình trong việc xử lý, giải quyết các thủ tục, hồ sơ.  Trong các trường hợp được hỗ trợ, đa phần người dân gặp khó khăn trong việc viết đơn, phải viết đi viết lại nhiều lần mà không được vì nhiều lý do khác nhau như: không biết chữ, lớn tuổi mắt kém, học chưa hết tiểu học… Khi đến làm hồ sơ, được cán bộ hướng dẫn, giải thích, viết dùm hồ sơ nên mọi người rất vui mừng, bởi không chỉ giảm được thời gian chờ đợi của người dân mà thủ tục cũng được giải quyết nhanh gọn hơn.Và người dân có vẻ rất hài lòng với cách làm này. Tuy mô hình chỉ mới bắt đầu triển khai thực hiện nhưng đã phát huy được hiệu ứng tích cực trong việc thực hiện cải cách các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ sở, trong đó có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thạnh Mỹ Tây.

Responsive image
 

     Cụ thể, mô hình “Ngày không viết” là khi công dân đến yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào ngày thực hiện mô hình này, thứ 4 hằng tuần, sẽ được cán bộ công chức hỗ trợ ghi thay các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của loại thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, khi tổ chức, người dân có yêu cầu như: tờ khai quyền sử dụng đất, các loại đơn v.v… và trừ trường hợp một số thủ tục hành chính đặc thù theo quy định của pháp luật không được viết dùm.Tiếp đó, cán bộ công chức sẽ thực hiện việc kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cũng như hướng dẫn người dân nộp hồ sơ tại từng lĩnh vực tương ứng, nếu đầy đủ theo quy định sẽ tiếp nhận hồ sơ; viết biên nhận, phiếu hẹn và trả kết cho người dân đúng quy định. Trong đó, điểm nổi bật của mô hình này là hoàn toàn không thu phí viết hộ. Còn mô hình “Ngày không hẹn” tức là khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến yêu cầu thực hiện một số thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả vào ngày thực hiện mô hình này, thứ 4 hàng tuần, nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay. Trong đó, nhiệm vụ của cán bộ công chức là phải tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trình ký và trả kết quả ngay sau đó cho tổ chức, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, chỉ trong giờ hành chính và không viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

     Để đáp ứng tính liên thông, liên tục trong giải quyết thủ tục hành chính, hiện tại, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thạnh Mỹ Tây hiện có 06 cán bộ công chức, được bố trí các chức danh đảm nhận nhiệm vụ đúng yêu cầu chuyên môn, gồm các chức danh như: Công chức Văn phòng – thống kê, Công chức Tư pháp – hộ tịch, Công chức Địa chính – xây dựng. Ngoài ra còn bố trí, vị trí bàn làm việc cho Phó chủ tịch xã để ký hồ sơ, để không làm mất thời gian của các cá nhân và tổ chức khi đến giao dịch. Nhìn chung, chất lượng công chức đạt trình độ chuyên môn Đại học - Cao đẳng chiếm tỷ lệ 100%, đạt tỷ lệ 100% theo quy định về trình độ chuyên môn. Qua kết quả báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã đã nhận và giải quyết được 2.888 hồ sơ các loại liên quan đến các thủ tục hành chính như: các trường hợp chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực hồ sơ vay, đăng ký khai sinh, kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, trường hợp khai tử, trích lục hộ tịch và các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, nhận và giải quyết hồ sơ xin việc trong và ngoài tỉnh v.v…Phải nói rằng, trong những năm vừa qua, việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Châu Phú nói chung và xã Thạnh Mỹ Tây nói riêng không ngừng được quan tâm, lãnh chỉ đạo kịp thời và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực quản lý của bộ máy nhà nước, tạo được sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân từ địa phương đến cơ sở. Thiết nghĩ, trong điều kiện thực tế ở mỗi địa phương, việc áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, thật sự có ý nghĩa rất quan trọng trong việc góp phần phát huy quyền dân chủ của người dân và tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức.Thông qua đó, tạo điều kiện để chính quyền gần dân hơn, chống tệ quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu giao dịch công việc, không còn cảm giác ngại ngần khi tiếp xúc với các cơ quan hành chính.

     Để triển khai và thực hiện tốt mô hình này “Ngày không viết và ngày không hẹn” rộng rãi trong nhân dân, hướng tới, xã cũng sẽ chỉ đạo tích cực các ban, ngành, đoàn thể, nhất là đài phát thanh địa phương đẩy mạnh lồng ghép các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền cải cách hành chính, vào các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, công tác phổ biến giáo dục pháp luật v.v.... cùng với các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh, huyện, nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại địa phương. Để qua đó từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết các công việc cho tổ chức và cá nhân, tạo sự hài lòng, niềm tin tưởng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp vào chính sách phát triển kinh tế, xã hội phù hợp của đảng và nhà nước ta hiện nay. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ chung quan trọng, trong việc thực hiện tốt thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng xã nông thôn mới phát triển toàn diện về mọi mặt của mỗi địa phương, trong đó có huyện Châu Phú./.

Nguyễn Kim - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác