Khối Đảng

Đại hội đảng viên Chi bộ Đài Truyền thanh, nhiệm kỳ 2020-2025

01:27 29/05/2020

    

Chiều ngày 28/5/2020, Đảng bộ Đài Truyền thanh huyện Châu Phú tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Mai Thị Bé Phương - Trưởng ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Phú.

 

Responsive image
 

     Với tinh thần “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, xây dựng Đài Truyền thanh phát triển toàn diện, bền vững”,  Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản phát triển đài giai đoạn 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện; Dự thảo văn kiện lần thứ XIII của Đảng  và  văn kiện đại hội Đảng viên chi bộ Đài Truyền thanh huyện lần thứ I; bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. 

Responsive image
 

     Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chi ủy chi bộ Đài Truyền thanh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Đài Truyền thanh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phan Phước Nổi, giữ chức vụ phó bí thư chi bộ.

Responsive image
 

     Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./. 

Minh Đông

các tin khác