Hoạt động cơ sở

Mỹ Đức tiếp đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2020

11:53 26/11/2020

    

Bà Huỳnh Thị Lệ Thu – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã đến kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2020 tại xã Mỹ Đức.
Responsive image
 

Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục từ Mầm non đến Trung học cơ sở; kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của xã theo mức độ đã đạt được, đối chiếu với kết quả, số liệu phổ cập giáo dục trên hệ thống thông tin quản lý dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đồng thời đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại ấp Mỹ Phó.

Qua kết quả kiểm tra, đánh giá với kết quả, xã Mỹ Đức được xét công nhận đạt chuẩn về xóa mù chữ ở mức độ 2; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học ở mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở ở mức độ 2. Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả xã Mỹ Đức đã đạt được. Đồng thời yêu cầu xã  tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch nâng chuẩn đào tạo chuyên môn theo lộ trình.Thực hiện các giải pháp thích hợp phấn đấu giữ vững, duy trì và nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục – xóa mù chữ theo chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới./.

Trịnh Phượng

các tin khác