Quân sự

Vĩnh Thạnh Trung đạt 100% chỉ tiêu giao quân năm 2020

01:03 13/02/2020

    

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và bảo vệ Tổ quốc.

 

Responsive image
 

 

     Theo đó, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 xã Vĩnh Thạnh Trung đã được thực hiện đúng tiến độ, quy trình, quy định của Luật nghĩa vụ Quân sự với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”. Sáng ngày 13/2/2020, địa phương đã giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, cụ thể: 15 công dân tham gia nghĩa vụ Quân sự, 2 công dân nghĩa vụ Công an và 47 công dân tham gia lực lượng Dân quân.

      Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.


Ngọc Mai - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác