Khối Đảng

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 8 năm 2019

02:51 02/08/2019

    

Ngày 02-8-2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú phối hợp tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 8 năm 2019. Tại điểm cầu Hà Nội (Trung ương), Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị.

 

     Tại điểm cầu huyện Châu Phú, đồng chí Thái Thành Phước – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì. Tham dự có các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, phòng Văn hóa – Thông tin huyện, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội huyện, Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao huyện, Đài Truyền thanh huyện. Tại điểm cầu cơ sở các xã, thị trấn có Thường trực Đảng ủy, UBND, cán bộ văn hóa, cán bộ phụ trách nông nghiệp, cán bộ Đài Truyền thanh, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tham dự.

Responsive image
 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo chuyên đề của ngành Văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”; 
     Cũng tại hội nghị, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin: “Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. 
     Đồng thời, cập nhật những thông tin tình hình Biển Đông và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. 
     Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng yêu cầu các báo cáo viên tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Tuyên truyền các ngày lễ lớn như Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Mỹ Ngân - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác