Hoạt động cơ sở

Kiểm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 tại Thạnh Mỹ Tây

12:35 23/10/2019

    

Đoàn của huyện đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây về việc kiểm tra kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019. Làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Nựng – Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Châu Phú, bà Lê Thị Kim Ánh – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng đại diện các ngành, đoàn thể và ban ấp về dự.

 

     Tại buổi làm việc, địa phương cũng đã thông qua với đoàn về kết quả báo cáo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Theo đó, qua kết quả tổng điều tra, rà soát theo hướng tiếp cận đa chiều cuối năm, đến nay hộ nghèo của xã là 148 hộ, tỷ lệ 2,76%, giảm 22 hộ; hộ cận nghèo là 349 hộ, tỷ lệ 6,52%, giảm 74 hộ. Theo đó, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương hàng năm đều được cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Chính vì vậy, việc tổ chức triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo đúng tiến độ và qui trình. Nhìn chung, công tác rà soát tại xã cơ bản được thực hiện công khai, phản ánh đúng thực trạng hộ nghèo, cận nghèo cho nên trong quá trình rà soát đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, không có trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân về công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019.

Responsive image
 

     Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nựng – Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện đã đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo của xã trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Và để công tác giảm nghèo đạt kết quả như mục tiêu đặt ra, hướng tới, địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo rộng rãi trong nhân dân, để qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay, các nguồn vốn hỗ trợ để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, để góp phần thực hiện thành công mục tiêu xóa nghèo bền vững ở địa phương.

Nguyễn Kim - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác