Khối Đảng

Góp ý dự thảo Quy định về tiêu chí và quy trình công nhận trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn

10:18 16/11/2020

    

Tại Hội nghị, các ý kiến cho rằng, trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình đào tạo đòi hỏi hệ thống trung tâm chính trị phải có bước phát triển toàn diện mạnh mẽ, hướng đến chuẩn hóa các trung tâm để đảm nhận tốt các nhiệm vụ, trong đó, nên thực hiện thí điểm đối với một số địa phương rồi đánh giá, rút kinh nghiệm.

 

Responsive image

 

Đồng chí Bùi Trường Giang phát biểu tại Hội nghị.

     Ngày 12/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Quy định về tiêu chí và quy trình công nhận trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn; khung chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính.

     Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

     Tham dự Hội nghị có đại diện một số vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, đại diện một số trung tâm chính trị cấp huyện của 10 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang khẳng định, trong thời gian vừa qua, công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở đã đạt nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng. Hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Responsive image

 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị. 

     Ban Bí thư khóa XII đã ban hành Kết luận số 66-KL/TW về tổng kết việc thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa X về tổ chức, bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và Quy định số 208-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện cũng được ban hành.

     Để thực hiện Quy định 208-QĐ/TW đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn như: Hướng dẫn số 154-HD/BTGTW ngày 9/10/2020 về việc cấp và quản lý giấy chứng nhận các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng đảng, công tác mặt trận, đoàn thể ở cơ sở; Hướng dẫn số 152-HD/BTGTW ngày 21/9/2020 về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021. 

     Sau khi xây dựng dự thảo Quy định về tiêu chí và quy trình công nhận trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn; khung chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính, Ban Tuyên giáo Trung ương đã gửi ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan liên quan và các chuyên gia xin ý kiến.

     “Tại Hội nghị ngày hôm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý.” đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh. 

Responsive image

 

Hình ảnh tại Hội nghị.

     Tại Hội nghị, đối với dự thảo Quy định về tiêu chí và quy trình công nhận trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn, các đại biểu tập trung thảo luận 5 tiêu chí trung tâm chính trị cấp huyện; quy trình xét, công nhận trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn; việc tổ chức thực hiện, nhất là nội dung liên quan tới trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Trung ương, của cấp ủy và các cấp tại địa phương, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và trung tâm chính trị cấp huyện.

     Đối với khung chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính, các đại biểu tập trung thảo luận về kết cấu chương trình với 5 khối kiến thức, 1 nhiệm vụ nghiên cứu thực tế cuối khóa và tốt nghiệp; khung chương trình với 22 chuyên đề đã đảm bảo nền tảng, tính khái quát, khả năng bao phủ các khối kiến thức, nội dung chương trình đã đảm bảo mục tiêu chương trình, chuẩn kiến thức đầu ra; thời lượng chương trình là 250 tiết so với quy định hiện hành có đảm bảo, mức độ, sự phù hợp với đối tượng đào tạo, tính liên thông, kế thừa giữa chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính với các chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính; về hình thức chuyên đề và đề cương chi tiết;…

     Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình đào tạo đòi hỏi hệ thống trung tâm chính trị của Hà Nội, cũng như của cả nước phải có bước phát triển toàn diện mạnh mẽ, hướng đến chuẩn hóa các trung tâm để đảm nhận tốt các nhiệm vụ.

     Góp ý vào dự thảo “Quy định tiêu chí trung tâm chính trị cấp huyện và quy trình công nhận trung tâm chính trị cấp huyện chuẩn”, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, các tiêu chí quy định còn đơn giản, chưa tương xứng; chưa có quy định đặc thù với từng đơn vị, từng vùng, miền. Đồng chí cũng đề nghị xem xét chế độ cho giảng viên các trung tâm chính trị cấp huyện, trong đó có vấn đề khen thưởng, xét tặng danh hiệu nhà giáo...

     Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết: Qua trao đổi, nắm tình hình một số trung tâm chính trị, ban tuyên giáo cấp huyện, để Quy định về tiêu chí trung tâm chính trị cấp huyện và quy trình công nhận trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn, Trung ương nên thực hiện thí điểm đối với một số địa phương. Từ đó, đánh giá, rút kinh nghiệm, cũng như làm mô hình mẫu để cả nước học tập, triển khai đại trà.

     Hiện nay, một số địa phương thực hiện thí điểm sáp nhập trung tâm vào ban tuyên giáo cấp ủy cùng cấp trong đó có Tây Ninh, để thực hiện chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Để triển khai thực hiện tốt Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh kiến nghị Trung ương cần có văn bản chỉ đạo thống nhất có nên tiếp tục thực hiện thí điểm hay dừng việc sáp nhập này. Vì vấn đề này còn liên quan đến xây dựng Trung tâm chính trị đạt chuẩn.  

     Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thuận, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình cho rằng, về tiêu chí trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn, nên quy định rõ số biên chế tối thiểu đang làm việc tại trung tâm, còn số lượng biên chế có thể nhiều hơn, phụ thuộc vào đặc điểm tình hình của từng địa phương. Mặt khác, số lượng biên chế là có, nhưng có thể chưa có con người cụ thể đang làm việc.

     Các vị trí chức danh của Trung tâm theo quy định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó, đã có quy định về trình độ chuyên môn. Nên trong dự thảo, nên chỉnh sửa: “Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên theo tiêu chuẩn vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Responsive image

 

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh góp ý tại Hội nghị.

     Về khung chương trình đào tạo, trong phần I. Khối kiến thực những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổng số tiết là 88, trong đó có 61 tiết lý thuyết, 27 tiết thực hành. Đề nghị, nghiên cứu giảm số tiết thực hành xuống còn 22 tiết (chiếm 25% tổng số tiết của nội dung này). Bởi đây là phần học có khối kiến thức lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin tương đối khó, nhất là đối với đối tượng học viên ở cơ sở. Trong quá trình giảng dạy lý luận, giảng viên cần lấy nhiều dẫn chứng minh họa cụ thể để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu hơn.

    Tại hội nghị, 14 ý kiến trao đổi, thảo luận đã nêu rõ nhận định về nội dung các dự thảo, góp ý cụ thể về các tiêu chí, tiêu chuẩn và khối lượng, nội dung khung chương trình...

     Ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến trao đổi, thảo luận, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho rằng, dự thảo quy định về tiêu chí và quy trình công nhận trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn đã được xây dựng trên cơ sở rà soát hơn 700 trung tâm chính trị cấp huyện cả nước. Trong đó, các tiêu chí về cơ sở vật chất đặt ra là mức tối thiểu, căn cứ vào đó, các địa phương vận dụng, thực hiện tùy thuộc vào năng lực đầu tư công của mình. Đồng chí cũng nhất trí sẽ rà soát lại dự thảo khung chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính theo hướng giảm tải như các ý kiến tại hội nghị, tinh thần là gói gọn trong 1 tháng. 

     Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ hoàn thiện 2 văn bản trên, góp phần nâng cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của trung tâm chính cấp huyện trong bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thanh Cao ST Báo điện tử ĐCSVN

các tin khác