Hoạt động cơ sở

Chi tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

03:08 15/05/2020

    

Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh tổ chức chi tiền hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, theo Nghị quyết số 42 ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

 

Responsive image
 

     Trong đợt này có 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cụ thể, trên địa bàn xã Đào Hữu Cảnh có 1.472 trường hợp được nhận trợ cấp theo Nghị quyết số 42 ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. Trong đó, đối tượng chính sách là 20 người, đối tượng bảo trợ xã hội là 469 người, mỗi người được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng và được hỗ trợ 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2020). Đối tượng hộ nghèo là 233 người và hộ cận nghèo là 750 người, mỗi người được hỗ trợ 250.000 đồng/tháng, được hỗ trợ 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2020). Riêng đối với trường hợp vừa là hộ nghèo hoặc cận nghèo, vừa là người có công với cách mạng hay thuộc đối tượng bảo trợ xã hội thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

     Đây là gói hỗ trợ an sinh xã hội đặc biệt, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với nhân dân nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho toàn dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Do đó, xã Đào Hữu Cảnh đã khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện bảo đảm chính xác, công bằng, đúng mục tiêu đối với các đối tượng cần hỗ trợ để ổn định đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đặng Trang

các tin khác