Công An

Bình Long – nỗ lực chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội

09:46 27/08/2019

    

Việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban ngành, mặt trận, các đoàn thể và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội và phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương.

 

      Năm 2019, xã Bình Long là xã nằm trong diện địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự được cấp ủy, chính quyền xã Bình Long xác định là nhiệm vụ trọng tâm. 
     Theo đó, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, phối hợp ban ngành, đoàn thể xã tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên tịch về “Ðẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội như: câu lạc bộ quản lý giáo dục con em không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, mô hình “ấp tự quản về trật tự an toàn giao thông”; mô hình “5 không 3 sạch”,  phụ nữ với pháp luật… vận động các hộ kinh doanh, hộ gia đình lắp đặt camera giám sát an ninh, từ đó, phát huy cao vai trò, trách nhiệm người dân trong việc chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về lĩnh vực an ninh trật tự. Lực lượng công an xã phối hợp cùng lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để phòng ngừa tội phạm và kịp thời ngăn chặn các vụ việc mới phát sinh ngay từ đầu; rà soát tình hình an ninh trật tự ở từng ấp, chú trọng số người vi phạm pháp luật trong diện quản lý, giáo dục, cảm hóa tại địa bàn dân cư. Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời, tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm ở các ấp trong điểm về an ninh trật tự nhằm kiềm chế, làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. 

Responsive image
 

     Đến nay, qua triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã có những chuyển biến tích cực, các tệ nạn xã hội được kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi, cụ thể: trật tự xã hội, phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông không xảy ra; lập hồ sơ cảm hóa giáo dục, răn đe cho làm cam kết 32 đối tượng có tiền án, tiền sự chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú; 06 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức 56 cuộc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp; tăng cường lực lượng trực các chốt tụ điểm tệ nạn xã hội tại các ấp trọng điểm; nâng chất 01 mô hình điểm là mô hình “tự quản  về an toàn giao thông”; công tác tuyên truyền được tăng cường. Không xảy ra các vụ việc mâu thuẫn, gây mất đoàn kết nội bộ; không có vụ tụ tập đông người, khiếu kiện vượt cấp; không có các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Không có dấu hiệu hoạt động tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen…
     Đại úy Nguyễn Hoàng Anh – trưởng công an xã Bình Long cho biết: “Đơn vị xác định mục tiêu đưa xã ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự là phải dựa vào quần chúng nhân dân. Do đó, trong thời gian tới, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chuyển hóa địa bàn; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác, truy bắt tội phạm; tập trung củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống tội phạm phù hợp với tình hình tại cơ sở; thực hiện đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là tăng cường lực lượng đấu tranh vào tội phạm ma túy”.
     Việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại địa phương không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của lực lượng công an xã mà thông qua đó còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự của mỗi người dân, từ đó, tạo sự đồng thuận của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương trong việc triển khai  thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh làm trong sạch địa bàn, phấn đấu đưa xã ra khỏi diện địa bàn phức tạp về an ninh trật tự an toàn xã hội trong thời gian sớm nhất.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thanh Trức - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác