Nông thôn mới

Thạnh Mỹ Tây hướng đến xã nông thôn mới

12:28 12/03/2020

    

Trong năm qua, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ sản xuất kinh doanh, giá cả các mặt hàng thiết yếu luôn biến động, giá lúa thường không ổn định, gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế của nhiều địa phương.

 

     Tuy nhiên, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, sự điều hành của Ủy ban nhân dân và sự quyết tâm nỗ lực của các ngành, kinh tế - xã hội của xã Thạnh Mỹ Tây đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng nông thôn mới, càng thấy rõ sự đồng lòng, quyết tâm trong cách nghĩ, cách làm của cấp ủy, chính quyền, đã góp phần làm thay đổi diện mạo của xã nhà. Ở nhiều lĩnh vực, công tác làm đường giao thông nông thôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng, an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đã góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh được giữ vững, ổn định.

     Và để thực hiện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí trong từng giai đoạn đề ra, Ban chỉ đạo đã kiện toàn bộ máy tổ chức, chỉ đạo, điều hành. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định kiện toàn thành viên Ban quản lý, tổ giúp việc và xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 – 2021 đạt chuẩn. Cùng với đó, Ban chỉ đạo tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, phân công đảng Ủy viên phụ trách địa bàn để chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ các tổ phát triển ở các ấp trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

     Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, tính đến cuối năm 2019, Xã đã cơ bản phấn đấu hoàn thành 13/19 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 1: Quy hoạch; Tiêu chí 2: Giao thông; Tiêu chí 3: Thủy lợi; Tiêu chí 4: Điện; Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 8: Thông tin và truyền thông; Tiêu chí 10: Thu nhập; Tiêu chí 11: Hộ nghèo; Tiêu chí 12: Lao động có việc làm thường xuyên; Tiêu chí 14: Giáo dục; Tiêu chí 15: Y tế; Tiêu chí 16: Văn hóa; Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh và 42/49 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội. 

Responsive image
 

      Qua công tác triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới luôn được thực hiện sâu rộng, đặc biệt là các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn luôn được địa phương chú trọng, triển khai thực hiện trước. Chỉ tính riêng trong năm 2019, thông qua các buổi hội nghị nhân dân và các buổi họp của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, địa phương đã phối hợp tổ chức được 10 cuộc tuyên truyền trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới, thu hút hơn 250 lượt người tham dự. Theo đó, các đoàn thể đã tổ chức xây dựng nhiều mô hình góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động như: Hội phụ nữ thực hiện mô hình tổ 03 sạch “sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ”; mô hình nuôi lươn và trồng cây ăn trái của hội nông dân v.v… Đối với người dân, mọi người ai nấy đều cảm nhận, tự hào trước sự thay đổi trong cuộc sống hôm nay. Từ trụ sở Ủy ban nhân dân, trường học, đường liên xã, các tuyến kênh ngàn, hầu hết đều được rải nhựa, rãi cát, đá chống lầy, khang trang, sạch đẹp. Như khơi dậy được không khí thi đua xây dựng nông thôn mới ngày càng mạnh mẽ và nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao trong nhân dân. Nông thôn mới đã thực sự làm cho xã chuyển mình, góp phần đem lại no ấm, hạnh phúc cho nhân dân.

     Phát huy kết quả đạt được, địa phương sẽ tiếp củng cố, duy trì và giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu đạt được, phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt thêm 03 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư; Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất; Tiêu chí 17. Môi trường và An toàn thực phẩm và 04 chỉ tiêu, cụ thể là: Chỉ tiêu 9.1: Nhà tạm dột, dột nát; Chỉ tiêu 13.1: Có hợp tác xã hoạt động theo Luật HTX năm 2012; Chỉ tiêu 17.2: Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; Chỉ tiêu 17.3: Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, góp phần nâng tổng số tiêu chí đạt của xã lên 16/19 tiêu chí và 46/49 chỉ tiêu. Đồng thời phấn đấu đến cuối giai đoạn năm 2021 đạt thêm 03 tiêu chí là: Tiêu chí 05: Trường học đạt chuẩn; Tiêu chí 06: Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và 03 chỉ tiêu là: Chỉ tiêu 5: Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, trường học có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; Chỉ tiêu 6.1: Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã; Chỉ tiêu 18.1: Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn, để được xét công nhận xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” theo bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh ban hành.

     Để hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết đảng bộ xã đề ra từ nay đến năm 2021, đơn vị sẽ đẩy mạnh tập trung cho công tác lãnh đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị, cũng như không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mỗi người dân, hiểu được mục đích ý nghĩa của việc xây dựng xã nông thôn mới. Nhất là đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt những công trình thiết yếu dựa vào sức dân, ưu tiên đầu tư và có lộ trình thực hiện cụ thể, nhân rộng các mô hình có thu nhập cao, sản xuất có hiệu quả, nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và giảm bớt tỷ lệ hộ nghèo của địa phương. Nhất là trong cách làm, đơn vị tiếp tục xây dựng giải pháp thực hiện cụ thể, phấn đấu hoàn thành tất cả các tiêu chí, chỉ tiêu trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để được xét công nhận đúng lộ trình thực hiện./.


Nguyễn Kim

các tin khác