Thời sự - Xã hội

Châu Phú - tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị và phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2019

08:48 22/01/2020

    

UBND huyện Châu Phú tổ chức tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị và phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 

     Đến dự, có đại diện lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Bé Tám - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Responsive image
 

     Năm 2019, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn vốn cho vay đảm bảo theo quy định, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 31/12/2019, tổng dư nợ trên địa bàn huyện ước đạt 273.752 triệu đồng, đạt 99,8% so kế hoạch năm 2019, so với năm 2018 tăng 10.575 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn của Trung ương là 261.855 triệu đồng, tăng 18.704 triệu đồng, nguồn vốn địa phương là 13.267 triệu đồng, giảm 1.762 triệu đồng, đạt 95,2% so kế hoạch. Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ chức, cá nhân là 6.808 triệu đồng, đat 110%, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 14.981 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Thực hiện cho vay ủy thác qua các tổ chức Hội đoàn thể với tổng dư nợ đạt 273.327 triệu đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ. Bên cạnh, ngân hàng chính sách xã hội huyện thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng, hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở.

     Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bé Tám - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị - Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà NHCSXH huyện đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đã đề ra theo kế hoạch, các thành viên Ban đại diện, các đơn vị, hội, đoàn thể các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra để phát huy hiệu quả của nguồn vốn vay ưu đãi; nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý kịp thời nợ đến hạn và kiểm soát tốt nợ quá hạn; phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường thông tin tuyên truyền về các hoạt động tín dụng nhằm giúp người dân được tiếp cận kịp thời các nguồn vốn vay ưu đãi.

Thanh Trúc - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác