Thời sự - Xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức điều tra dư luận xã hội tại xã Mỹ Đức

01:12 04/10/2019

    

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn – Trường Đại học An Giang tổ chức điều tra dư luận xã hội về những vấn đề bức xúc của người dân liên quan đến lĩnh vực xã hội và hành chính công tại văn phòng ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức với sự tham gia của 50 cán bộ, công chức và người dân tại trên địa bàn xã.

 

     Việc lấy ý kiến của cán bộ, người dân thông qua các phiếu điều tra với các lĩnh vực như hành chính công, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, công tác giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội đoàn thể, thu nhập và đời sống người dân cũng như các chính sách an sinh xã hội ở địa phương…

Responsive image
 

     Thông qua đó, nắm dư luận xã hội, những ý kiến đóng góp của người dân làm cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội … đáp ứng tâm tư nguyện vọng của người dân, tích cực góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội./. 

Trịnh Phượng – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác