Thời sự - Xã hội

48 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020- 2025

08:59 25/09/2020

    

Tiếp tục phiên làm việc chiều 24/9, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng suốt và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành.

 

Responsive image
 
Responsive image

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh

     Theo đề án nhân sự tại Đại hội, các yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020- 2025 được quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 214-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhân sự nào không bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, dứt khoát không đưa vào giới thiệu, kể cả tái cử.

     Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được Đại hội biểu quyết thông qua, có 55 đồng chí được tổ chức giới thiệu tham gia ứng cử. Kết quả có 48 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, khuyết 03 ủy viên so với cơ cấu.

     Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được đại hội biểu quyết thông qua (55 đồng chí, bầu lấy 48 đồng chí), khuyết 03, những đồng chí có tên sau đã trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (xếp thứ tự theo A, B, C...):

     1. Tầng Phú An

     2. Nguyễn Như Anh

     3. Nguyễn Thanh Bình

     4. Phan Văn Cường

     5. Huỳnh Thành Danh

     6. Trần Thị Ngọc Diễm

     7. Nguyễn Hồng Đức

     8. Lê Xuân Hải

     9. Trần Quang Hiền

     10. Thái Minh Hiển

     11. Nguyễn Khánh Hiệp

     12. Võ Minh Hoàng

     13. La Hồng

     14. Nguyễn Tiếc Hùng

     15. Đinh Thị Việt Huỳnh

     16. Trần Thị Thanh Hương

     17. Trần Quốc Khánh

     18. Đỗ Tấn Kiết

     19. Nguyễn Văn Lèo

     20. Cao Quang Liêm

     21. Châu Văn Ly

     22. Võ Nguyên Nam

     23. Lưu Vĩnh Nguyên

     24. Trần Thanh Nhã

     25. Nguyễn Văn Nhiên

     26. Lê Văn Nưng

     27. Nguyễn Thiện Phú

     28. Lê Văn Phước

     29. Lê Bích Phượng

     30. Lê Minh Quang

     31. Nguyễn Tấn Rạng

     32. Đặng Thị Hoa Rây

     33. Lâm Thành Sĩ

     34. Võ Thị Siêu

     35. Trình Lam Sinh

     36. Lâm Thành Sol

     37. Phạm Minh Tâm

     38. Nguyễn Phú Tân

     39. Huỳnh Quốc Thái

     40. Võ Văn Thắng

     41. Lâm Quang Thi

     42. Nguyễn Thị Minh Thuý

     43. Trần Anh Thư

     44. Ngô Công Thức

     45. Nguyễn Duy Toàn

     46. Hồ Ngọc Trường

     47. Võ Thị Ánh Xuân

     48. Ngô Hồng Yến

     Sáng ngày 25/9, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Thanh Cao ST Báo điện tử ĐCSVN

các tin khác