Thời sự - Xã hội

Cán bộ hưu trí và đối tượng trợ cấp bảo hiểm xã hội được nhận 02 tháng lương nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021

08:07 20/12/2020

    

Thực hiện Công văn số 3939/BHXH-TCKT ngày 16/12/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01, tháng 02 năm 2021. Nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vui tết cổ truyền; ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức chi trả chế độ bảo hiểm xã hội tháng 01, tháng 02 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 năm 2021.
Responsive image

Cán bộ Bưu điện thực hiện chi trả lương hưu cho cán bộ hưu trí

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 01, tháng 02 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2021. Thông báo cho cơ quan Bưu điện kế hoạch chi trả, yêu cầu cơ quan Bưu điện thông báo cho người hưởng biết trong kỳ chi trả theo lịch tháng 01 năm 2021 sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của 02 tháng (tháng 01 và tháng 02 năm 2021). Đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, địa điểm cho người hưởng biết để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Bích Thúy

các tin khác