Khối Đảng

Vĩnh Thạnh Trung hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm

12:08 02/07/2020

    

Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lê Thị Hải Âu – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chủ trì hội nghị.

 

Responsive image
 

     Trong 6 tháng đầu năm, tình hình thực hiện Nghị quyết trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả phấn khởi, trọng tâm là: tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm kéo dài nhiệm kỳ Trưởng ấp, nhiệm kỳ 2017-2022; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19; tổ chức khánh thành các công trình cầu, đường, Văn phòng ấp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội, công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng quan tâm thực hiện thường xuyên; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống chính trị từ xã đến ấp từng bước được kiện toàn, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao.  

     Để thực hiện tốt theo Nghị quyết đề ra ở 6 tháng còn lại, đồng chí Lê Thị Hải Âu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm thực hiện: “Công tác thu; vận động mở lớp dạy nghề; tỷ lệ nợ quá hạn Ngân hàng Chính sách; việc thực hiện Kế hoạch số 19 của Ủy ban Nhân dân huyện, Kế hoạch số 25 của Ủy ban Nhân dân xã về việc lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và quản lý xây dựng trên địa bàn; củng cố Đội Dân phòng, Tổ tự quản; Công an, Quân sự phối hợp thực hiện tốt Nghị định 133/2015/NĐ-CP, ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ; về Nông nghiệp vấn đề quy hoạch vùng sản xuất, làm việc với Tổ hợp tác, Hợp tác xã để phục vụ tốt sản xuất cho bà con; lập danh sách các hộ dân vùng 2 vụ xuống giống vụ 3. Công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề 2020, thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng Đảng ở các chi bộ trực thuộc. Công tác vận động quần chúng, tiếp tục thực hiện các mô hình dân vận khéo, tham gia xây dựng nông thôn mới, quy chế dân chủ cơ sở cần phát huy các mặt tích cực trong thời gian tới được tốt hơn”./.

Ngọc Mai

các tin khác