Đoàn thể

Vĩnh Thạnh Trung: Xã Đoàn thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025

02:11 07/11/2019

    

Xã Đoàn Vĩnh Thạnh Trung vừa thực hiện hoàn thành việc dựng bảng ấp Văn hóa ở 12 ấp trên địa bàn.

 

Responsive image
 

     Theo đó, bảng ấp Văn hóa được thực hiện có chiều ngang 1m2 và chiều dài 1m7, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 15.000.000 đồng, từ nguồn kinh phí của Ủy ban Nhân dân xã hỗ trợ.

     Đây là công trình Xã Đoàn Vĩnh Thạnh Trung thực hiện để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, góp phần tạo vẽ mỹ quan và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã./.

Ngọc Mai - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác