Học tập theo gương Bác

Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019

03:17 01/03/2019

    

Đảng ủy xã Đào Hữu Cảnh vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Responsive image
 

    Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Văn Kha – Phó Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu và tìm hiểu 2 nội dung quan trọng của chuyên đề là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay”. 

 

Responsive image
Các đại biểu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

    Hội nghị, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng nội bộ đoàn kết tốt. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, quyết tâm và hành động trong việc thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng.

Đặng Trang (Đài truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác