Chính sách pháp luật

Bình Thủy: tổ chức tuyên truyền luật bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

11:36 27/11/2019

    

Mới đây, tại trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Bình Thủy, Phòng lao động - thương binh và xã hội huyện vừa tổ chức tuyên truyền luật bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 cho hơn 60 người trên địa bàn xã.

 

Responsive image
 

     Tại đây, các đại biểu đã được ông Lê Đình Chuyển - hội luật gia huyện cung cấp các nội dung cơ bản về Luật bình đẳng giới; Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính Phủ quy  định chi tiết thi hành một số Điều của luật bình đẳng giới; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính Phủ, quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; cung cấp các nội dung xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong gia đình theo Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính Phủ, quy định  xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới,...

     Thông qua đó, góp phần nâng cao kiến thức và nhận thức của người dân về bình đẳng giới, đặc biệt là bạo lực trên cơ sở giới. Từ đó, biết cách bảo vệ quyền và các lợi ích của bản thân, các thành viên trong gia đình và những người xung quanh; tiến tới bình đẳng giới trong mỗi gia đình và xã hội, nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bé Tý - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác