Khối Đảng

Đại hội Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2020-2025

01:31 03/06/2020

    

Sáng ngày 03-6-2020, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Responsive image
 

     Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ gồm 5 đồng chí, đồng chí Bùi Thị Ngọc Lê - Chánh văn Phòng huyện ủy, HĐND và UBND huyện  đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu đi dự đại hội cấp trên là 03 đồng chí. 

Responsive image
 

     Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi ủy luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ kết hợp tính chủ động, nhạy bén, vận dụng sáng tạo các chủ trương, quan điểm của cấp ủy  để đề ra kế hoạch, chương trình hoạt động, nghị quyết phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Với sự quyết tâm chính trị cao, tập thể cán bộ, đảng viên chi bộ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở tất cả các lĩnh vực trong tham mưu giúp việc, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Chất lượng tham mưu soạn thảo, xây dựng các văn bản, chương trình kế hoạch, đề án, dự án phục vụ các hội nghị, kỳ họp; lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện được nâng lên. Bên cạnh đó Chi ủy thường xuyên cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng thiết thực, phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng; sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ được phát huy; dân chủ trong Chi bộ, trong cơ quan được mở rộng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Mô hình Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện giúp đầu mối công việc được tập trung, hiệu quả công tác tham mưu được nâng lên. Đội ngũ chuyên viên trẻ năng động, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

     Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; kiện toàn bộ máy; nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp và giúp việc cấp ủy, UBND và HĐND  huyện thực hiện tốt quy chế, chương trình làm việc, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII. Tập trung bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện công tác tham mưu, phục vụ tốt sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối với công tác đoàn thể. Quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát./.                                  

Nhẫn Nguyễn

các tin khác