Khối Đảng

Bình Long - phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và bài học kinh nghiệm qua một nhiệm kỳ

01:45 02/06/2020

    

Xác định xây dựng tổ chức Đảng là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do đó, Đảng ủy xã Bình Long luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, từ đó, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 

     Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên 03 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các chi ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương và ngành mình, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đảng bộ đã tổ chức 18 lớp quán triệt học tập các Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, tỉnh, huyện và xã, thu hút 2.828 lượt cán bộ, đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ trên 97%. Cùng với đó, Đảng ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách, dự sinh hoạt hàng tháng, quý ở các chi bộ trực thuộc. Từ đó, vừa đưa nội dung, hình thức sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc đi vào nề nếp, có chiều sâu, vừa giúp các đồng chí đảng ủy viên nắm chắc tình hình dưới cơ sở, để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp Đảng ủy xã có sự định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các nghị quyết sát với thực tiễn ở địa bàn cũng như kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã, Đảng ủy xã lãnh đạo tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về địa bàn; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cải tạo cảnh quan môi trường, trồng hàng rào cây xanh…Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và XII) của Đảng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức thực hiện thường xuyên ở chi bộ, Đảng bộ xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Qua đó, phong cách, đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị của cán bộ đảng viên được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ đã kiểm tra chấp hành đối với tổ chức đảng 23 lượt chi bộtrực thuộc, cấp ủy viên cùng cấp 04 đồng chí và cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp 04 lượt đồng chí; 23 lượt chi bộ và 100% đảng viên theo kế hoạch. Qua đó, rút kinh nghiệm phát huy những nhân tố tích cực, góp ý chấn chỉnh kịp thời những hạn chế thiếu sót. Chủ động kiểm tra đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã xem xét, xử lý kỷ luật 07 đồng chí, cụ thể: 04 đồng chí khiển trách, 02  đồng chí cảnh cáo, 01 đồng chí khai trừ. Thông qua việc giám sát, xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, góp phần vào việc giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm trong cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

Responsive image
 

     Công tác quy hoạch cán bộ luôn được quan tâm và thực hiện đồng bộ, đúng quy trình gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Đảng bộ đã cử 229 lượt đồng chí tham gia học tập các lớp chính trị như: cao cấp lý luận chính trị, trung cấp chính trị - hành chính hệ A, B; sơ cấp chính trị, đảng viên mới,… Công tác phát triển đảng viên mới được 26/45 đồng chí đạt 57,78% so chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 260 đồng chí, sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc.

     Đảng bộ xã cũng gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, lấy kết quả việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với các tập thể, cá nhân. Từ nhiều năm qua, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt tại chi bộ đã đi vào nề nếp, có nhiều đổi mới, nội dung sinh hoạt theo chủ đề của từng năm và từng quý, qua đó, kịp thời khích lệ động viên những tấm gương tiên phong gương mẫu, những việc làm thiết thực, cụ thể, mang lại hiệu quả cho gia đình và xã hội. 

     Ông Võ Thanh Sang – Phó bí thư Đảng ủy – Trưởng khối vận – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Long cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Long đã nỗ lực phấn đấu, chủ động khắc phục khó khăn cùng với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, vai trò hướng dẫn hỗ trợ, giúp đỡ của các ban ngành huyện, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch nghị quyết đề ra. Kết quả trên là sự nỗ lực đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã làm nên quê hương Bình Long hôm nay với nhiều đổi thay mới. Qua đó, bài học lớn được Đảng bộ xã đúc kết là dù ở bất kỳ giai đoạn nào cũng phải tạo được sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình”.

     Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ xã Bình Long tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, với chủ đề: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, sáng tạo, tập trung phát triển kinh tế, quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục phát huy sức mạnh, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và niềm tin của Nhân dân, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển toàn diện cũng như sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Thanh Trúc

các tin khác